Discover Made-to-order
0
/
/
Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

DOLLY tôn trọng sự riêng tư, muốn bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin thanh toán của bạn. Chính sách bảo mật dưới đây là những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.
1. Quy định cụ thể

1.1. Thu thập thông tin
– Khi khách hàng thực hiện giao dịch/ đăng ký mở tài khoản tại https://dollyvn.com/ khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết.
– Khách hàng có trách nhiệm bảo đảm thông tin đúng và luôn cập nhật đầy đủ và chính xác nhất.

1.2. Lưu trữ và bảo mật thông tin riêng
– Thông tin khách hàng, cũng như các trao đổi giữa khách hàng và https://dollyvn.com/ đều được lưu trữ và bảo mật bởi hệ thống của dollyvn.
– https://dollyvn.com/ có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin khách hàng.

1.3. Sử dụng thông tin khách hàng
DOLLY có quyền sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
– Giao hàng theo địa chỉ mà quý khách cung cấp.
– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, lợi ích, ưu đãi hay các thư từ khác.
– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ, thông tin qua trang web https://dollyvn.com/ theo yêu cầu của quý khách.
– Sử dụng thông tin đã thu thập được từ các cookies nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và chất lượng các dịch vụ của https://dollyvn.com/

2. Liên kết với website khác
– Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên https://dollyvn.com/ trên các website khác.
3. Chia sẻ thông tin khách hàng
DOLLY cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của khách hàng cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những đơn vị và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:
– Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật.
– Chia sẻ thông tin khách hàng với đối tác chạy quảng cáo như Google, ví dụ như tiếp thị khách hàng dựa theo hành vi.
4. Sử dụng Cookie
Khi khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc xem nội dung do https://dollyvn.com/ cung cấp, chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin trong nhật ký máy chủ. Những thông tin này bao gồm:
– Các chi tiết về cách khách hàng sử dụng dịch vụ của https://dollyvn.com/, chẳng hạn như truy vấn tìm kiếm.
– Địa chỉ giao thức Internet.
– Thông tin sự cố thiết bị như lỗi, hoạt động của hệ thống, cài đặt phần cứng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và thời gian bạn yêu cầu và URL giới thiệu.
– Cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt hoặc tài khoản của khách hàng.
5. Chính sách bảo mật thanh toán
– Hệ thống thanh toán thẻ trên DOLLY được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của https://dollyvn.com/ đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của đối tác thanh toán.
– Ngoài ra, https://dollyvn.com/ còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng để đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của khách hàng.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Scroll to Top