Hiển thị một kết quả duy nhất

2. H-A-N-D-B-A-G-S

2084

2.590.000