8883

650.000 

Cao: 8cm
Ngang: 12cm
Hông/ Đáy :5cm
Clear selection