2091

1.290.000 

Ngang:13.8cm
Cao: 8.5cm
Hông/Đáy:
Clear selection