590.000 

Ngang: 13cm
Cao:18cm
Hông/Đáy: 2.5cm
Xóa