DÒNG SẢN PHẨM CÓ CẤU TẠO BAO PHỦ TOÀN BỘ BỀ MẶT BÀN CHÂN, MẶC DÙ NGĂN CÁCH VỚI MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI NHƯNG VẪN KHÔ THOÁNG, ĐEM LẠI CẢM GIÁC VỪA ẤM ÁP VỪA DỄ CHỊU . SẢN PHẨM THÍCH HỢP DÙNG CHO MÙA ĐÔNG VÀ CÁC VÙNG CÓ KHÍ HẬU LẠNH.

1. S-H-O-E-S

1097

795.000 

1. S-H-O-E-S

989

590.000 

1. S-H-O-E-S

974

1.490.000 

1. S-H-O-E-S

973

1.090.000 

1. S-H-O-E-S

964

1.490.000 

1. S-H-O-E-S

963

1.090.000 

1. S-H-O-E-S

952

1.150.000