Sandal có gót cao 9cm này sẽ đem lại cho bạn một dáng đi uyển chuyển hơn, đa phần thiết kế dạng mở của sandal sẽ dễ dàng thích hợp với nhiều hình dáng, đặc điểm bàn chân khác nhau của mỗi người.

1. S-H-O-E-S

1161

495.000 

1. S-H-O-E-S

1150

475.000 

1. S-H-O-E-S

1149

550.000 

1. S-H-O-E-S

1008

690.000 

1. S-H-O-E-S

1126

575.000 

1. S-H-O-E-S

1123

550.000 

1. S-H-O-E-S

1120

950.000 

1. S-H-O-E-S

1116

950.000 

1. S-H-O-E-S

1088

950.000 

1. S-H-O-E-S

1091

595.000 

1. S-H-O-E-S

1007

550.000 

1. S-H-O-E-S

1013

950.000